www.ijsselmeeralmanak.nl
Havens
Navigatie
Waterdiepten
Flora en Fauna
Watersporten
Zeilen IJsselmeer
Campings
Botenverhuur
Reisverslagen
Evenementen
24 uurs race
Historie
Meteorologie
Watersport linksDe Weerkamer


Tonsystems

Friesland Botenverhuur

Voorwaarden
Adverteren

 

 

Alle planten van het IJsselmeer en de Randmeren

De plantengroei weerspiegelt de variatie in en binnen de landschappen en is dan ook zeer gevarieerd. De grote laagveenmoerassen (Nieuwkoop, Vechtstreek, Noordwest-Overijssel, Friesland) vinden nergens in West- en Zuid-Europa een equivalent, evenals de door inpoldering ontstane Oostvaardersplassen in Flevoland.

De in het oosten en zuiden gelegen stuwwallen, heiden, hoogvenen, vennen en loofbossen, rivierdalen, beken en bronnen kennen elk hun karakteristieke plantengroei. De verscheidenheid wordt nog versterkt door regionale klimaatverschillen en de mens heeft duizenden jaren lang landschap en plantengroei beïnvloed, en wel vooral door het bedrijven van een kleinschalige en gevarieerde landbouw.

Bij wegvallen van de menselijke invloed zou het land, voor zover niet onder de zeespiegel verdwijnend, voor het overgrote deel begroeid raken met een klein aantal bosvegetatietypen, die nu, ten dele als resten van een oorspronkelijke begroeiing, nog aanwezig zijn.

De mens heeft deze bossen echter in de loop der eeuwen geleidelijk vervangen door stabiele half-natuurlijke landschappen zoals heiden, blauwgraslanden en andere schraallanden, rietlanden en krijthellinggraslanden, en daarmee de verscheidenheid aan de plantengroei vergroot. Tot in de 20ste eeuw namen deze landschappen, thans teruggedrongen tot natuurreservaten, een veel groter oppervlak in beslag dan het cultuurland in engere zin (akkers e.d.).

 

 
Realisatie: Axivorm webdesign & zoekmachine optimalisatie - Partnersite: hypotheektipper.nl