www.ijsselmeeralmanak.nl
Havens
Navigatie
Waterdiepten
Flora en Fauna
Watersporten
Zeilen IJsselmeer
Campings
Botenverhuur
Reisverslagen
Evenementen
24 uurs race
Historie
Meteorologie
Watersport linksDe Weerkamer


Tonsystems

Friesland Botenverhuur

Voorwaarden
Adverteren

 

 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.ijsselmeeralmanak.nl, is het mogelijk dat de informatie die op www.ijsselmeeralmanak.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van www.ijsselmeeralmanak.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs)die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.ijsselmeeralmanak.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.ijsselmeer.tv, of met de tijdelijke onmogelijkheid omwww.ijsselmeeralmanak.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.ijsselmeeralmanak.nl verkregen is. www.ijsselmeeralmanak.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

De informatie op www.ijsselmeeralmanak.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

www.ijsselmeeralmanak.nl behoudt tevens het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker/ster van www.ijsselmeeralmanak.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.ijsselmeeralmanak.nl opgeslagen informatie openbaarmaken of verveelvoudigen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming.

 
Realisatie: Axivorm webdesign & zoekmachine optimalisatie - Partnersite: hypotheektipper.nl