www.ijsselmeeralmanak.nl
Havens
Navigatie
Waterdiepten
Flora en Fauna
Watersporten
Campings
Botenverhuur
Reisverslagen
Evenementen
24 uurs race
Historie
Meteorologie
Watersport linksDe Weerkamer


Tonsystems

Friesland Botenverhuur

Voorwaarden
Adverteren

 

 

Sportvissen in het IJsselmeer en de Randmeren

Verschillende Vissen

Een vorm van vrijetijdsbesteding, een combinatie van openluchtrecreatie en het spel om met een roede, een lijn en 1, 2 of 3 haken (eentandig, twee- of drietandig) een vis te vangen. Het woord 'sport' heeft betrekking op het feit dat vrijwel iedere sportvisser vist zonder het oogmerk deze vis te gebruiken als voedsel of te verkopen. Door haar gevarieerde beoefeningsmogelijkheden staat de sportvisserij open voor iedereen.

In Nederland kan men bijv. voornvissen in een kanaal, vliegvissen in een polder, op brasem in het IJsselmeer, karperen in een stadspark, zeevissen vanaf het strand of vanuit een boot, snoekbaarzen op een grote plas, op forel in het Veerse Meer of zeelt vangen in een dichtbegroeide wetering. Het recht om te vissen in het Nederlandse viswater verkrijgt de sportvisser door het aanschaffen (op een postkantoor) van een door de overheid uitgegeven sportvisakte. Naast het hebben van een sportvisakte is de sportvisser in Nederland verplicht een vergunning te hebben van de rechthebbende van het visrecht van een water, bijv. een hengelsportvereniging. Alleen het vissen in - grofweg gezegd - de grote rivieren en kanalen is vrij.

Vergeleken met andere vormen van openluchtrecreatie heeft de sportvisserij een ongekend hoge organisatiegraad. Ruim een half miljoen sportvissers is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS), via een twintigtal federaties, waarin in totaal ca. 900 plaatselijke hengelsportverenigingen zijn ondergebracht. Binnen NVVS-verband stellen de hengelsportverenigingen veel van hun water beschikbaar voor de leden van andere verenigingen. Al dat water is vastgelegd in de zgn. Grote Vergunning, die de leden van een bij de NVVS aangesloten hengelsportvereniging ontvangen.

De sportvisserij beheert 60% van het viswater in Nederland en draagt er de zorg (en de lasten) voor, alhoewel zij daarvan dus geen eigenaresse is. Door het streven van de sportvisserij naar verbetering van de waterkwaliteit en de instandhouding/verbetering van de visstand wordt tevens het algemeen belang gediend. De sportvisserij levert jaarlijks (via de sportvisakte) een aanzienlijke financiële bijdrage aan de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) en een retributie ten behoeve van de algemene middelen; zelf komt zij echter zelden in aanmerking voor organisatie- en beheerssubsidies. De economische betekenis van de sportvisserij ligt in dezelfde orde van grootte als die van de beroepsvisserij (zee- en binnenvaart tezamen), terwijl zij sociaal gezien een grote waarde uit het oogpunt van welzijn vertegenwoordigt, m.n. in een periode van toenemende vrije tijd.

 
Realisatie: Axivorm webdesign & zoekmachine optimalisatie - Partnersite: hypotheektipper.nl