Havens in Hindeloopen

HIndeloopen is een van de elfsteden die aan het IJsselmeer ligt.