Je privacy op deze website

De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt, worden door ijsselmeeralmanak vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

1 Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de website.
2 Het bijhouden van statistieken en gebruikersgedrag.

IJsselmeeralmanak.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Persoonlijke gegevens

De gegevens die je bezoek genereerd worden opgeslagen in logfiles en gebruikt voor analyse en verbeteren van de website. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Google Analytics en Adsense

IJsselmeeralmanak.nl maakt gebruikt van Google Analytics en Google Adsense. Voor beide diensten geldt de privacypolicy van Google in overeenstemming met de Europese wetgeving.