Een dijk van een bouwerk

Afsluitdijk, de zeedijk tussen Noord-Holland en Friesland, die de voormalige Zuiderzee van de Waddenzee scheidt en die ontworpen is als hoofdonderdeel van de Zuiderzeewerken. Met de aanleg werd in 1927 begonnen; de dichting van het stroomgat vond plaats op 28 mei 1932 aan de Vlieter, ca. 6 km ten oosten van Den Oever op Wieringen. Ter plaatse staat thans een monument (uitkijktoren) met het opschrift: 'Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst'.

Technische gegevens

De dijk is in totaal 32 km lang en bestaat uit twee gedeelten, nl. de 2,5 km lange dijk tussen het vasteland van Noord-Holland en Wieringen (aangelegd 1923-1925) en het 30 km lange deel tussen dit voormalige eiland en de Friese kust; dit deel loopt van nabij Den Oever (Noord-Holland) tot nabij Kornwerd (Friesland). Op de waterlijn is de dijk ca. 90 m breed; de kruinhoogte bedraagt NAP + 6,80 à 7,50 m. Aan de binnenzijde van de dijk ligt een vlak, lager gedeelte, 32,50 m breed en NAP + 3,90 m. De dijk is vnl. opgebouwd uit 15 miljoen m3 bij Urk uit de zeebodem gewonnen keileem en 27 miljoen m3 zand. In de dijk zijn vijf groepen van elk vijf uitwateringssluizen gebouwd, t.w. drie nabij Den Oever en twee op het Kornwerderzand, nabij de Friese kust. Elke sluis is 12 m breed en 4 m diep. De uitwateringssluizen dienen om het overtollige water van het IJsselmeer (hoofdzakelijk IJsselwater en regenwater) bij eb op de Waddenzee te spuien. Nabij de groepen uitwateringssluizen zijn schutsluizen gemaakt voor schepen tot 2000 ton.

Over de dijk loopt rijksweg A7 (ook E 22 geheten), een autosnelweg met gescheiden dubbele rijbanen. De tweede rijbaan is aangelegd op het deel van de dijk waarop oorspronkelijk een spoorbaan was gepland.